Bernhard och Emma tar en vilopaus.
Det verkar som om mormor försöker räkna ut hur mycket pengar som gått åt under dagen.
Platsen och fotografen är för mig okända.
Cylinda eller Miele?
Nej, kallvatten, såpa och klappträ var det som gällde, sommar som vinter, som här vid tvätt i bäcken!
Mormor Emma badar ett barn som jag inte känner igen. Forskning pågår om vem denne parvel kan vara, förmodligen är det morbror Ivar.


Evald och Evert,

Om en hade hatt en hatt å hatt, så hade en hatt en hatt å hatt.
Mamma Magnhild fotograferad av sin bror Evert Jannerman
Min far Bror, fotograferad av sin svåger Evert Jannerman.