Tema fåglar.
Skrolla neråt för fler fåglar.
Vid klick i bilden ändras storleken på vissa bilder och om det finns fler bilder av samma art så hamnar man på den utökade sidan när man klickar.
Fru Skäggmes
 

Trana & Sångsvan

 

Svarttärna

 

Skedänder

 
 
Pungmes
 
Hökuggla
 
Havsörn
 
Röd glada
 
Kricka
 
......och den lilla musen till himlen for
....för att bli levererad till frun i huset.
Brun kärrhök, hane överst och hona dito underst.
Fru Brun i bobyggartagen
 
Herr & fru Brun kärrhök
 
Ängshök överst och Brun kärrhök underst.
 
Presentation överflödig!
Ärtsångare
Kricka
Stenfalk
Ängshök
Gransångare
Törnskata
Årta
Trädgårdssångare
Gärdsmyg
Grönsångare
Kustpipare
Skedand
Talgoxe
Snatterand
Pungmes
Snösparv
Mindre flugsnappare
Trana
Svartsnäppa
Lappuggla
Strömand
Ortolansparv
Alfågel
Svarthakedopping
Buskskvätta
Större strandpipare
Gulsparv
Sothöna
Nötkråka
Gråhakedopping
Bofink
Myrspov
Brushane
Slaguggla
Sångsvan
Röd glada
Kärrsnäppa
Tretåig mås
Smalnäbbad simsnäppa
Rödhake
Vigg
Sädesärla
Härmsångare
Sparvhök
Grågås
Gräsand
Knölsvan
Större hackspett
Snösparv

Skärfläcka

Enkelbeckasin

Halsbandsflugsnappare

Ejder

Småtärna
Rödspov