Ett axplock av Bernhards bilder, några är dock tagna av min morbror Evert Jannerman.   


Mormor Emma.


Bernhard och Emma med barn.

Min morfar Bernhard Jansson,
en av pionjärerna i Riddarhyttan
när det gäller foto


Bernhards föräldrar Jan Andersson Brusk

och Kristina (Stina)Jansdotter.