Ett axplock av Bernhards bilder, några är dock tagna av min morbror Evert Jannerman.   

Mormor Emma.

Bernhard och Emma med barn.
Min morfar Bernhard Jansson,
en av pionjärerna i Riddarhyttan
när det gäller foto

Bernhards föräldrar Jan Andersson Brusk

och Kristina (Stina)Jansdotter.