Större hackspett (Dendrocopos major)
Västmanland 2010